Elever vill få stopp på självmord

2:01 min

Efter flera självmord ställer elevkåren på Södra Latins gymnasium krav till skolledningen. Målet är att skolan ska förbättra sitt arbete med psykisk ohälsa.

– Vi kände att vi inte bara ville släppa det här med psykisk ohälsa utan vi ville lämna lite krav till vår skolledning. Eller tips på hur de kan förbättra den psykiska hälsan på skolan, säger tredjeringaren Ebba Ahlström Killgren som sitter i elevkårens sociala utskott.

Fånga upp de som mår dåligt

Kraven som ställs i brevet är att alla elever en gång per år får möjlighet att träffa hela elevvårdsteamet. Att eleverna tidigt under utbildningen får en föreläsning av en psykolog eller socionom som handlar om stress, depression och psykisk hälsa. Och att lärarna får chansen utbildas i psykisk hälsa och hur de bemöter och pratar om det med eleverna. Ebba Ahlström Killgren vill att fler ska våga prata om hur de mår på skolan.

– Och samtidigt att man kan få syn på elever som inte mår bra. Även om det inte går att fånga upp alla så kan man öka medvetenheten, säger hon.

Flera självmord

Under tiden hon gått på Södra Latin har två elever, en lärare och en före detta elev tagit sina liv, säger Ebba Ahlström Killgren. Det senaste självmordet skedde i oktober förra året. Efter det styrde eleverna i sociala utskottet i januari själva upp en temakväll om psykisk ohälsa på skolan. Södra Latin drar många duktiga elever och risken för stress och ohälsa är stor, menar eleverna som skrivit brevet.

– Jag tror att Södra Latin som en högpresterande skola kan vara väldigt rolig att gå i om man har höga ambitioner. Men det är också väldigt lätt att det tippar över, säger Ebba Ahlström Killgren.

Skolledningen är positiv till elevkårens initiativ och säger att alla de krav som ställs kommer att genomföras på skolan.

– Det här med fortbildning för lärare är vi redan igång med. Och resten av insatserna planerar vi för läsårsstarten i augusti-september, säger Lillemor Larsson, rektor för samhälls- och naturprogrammen på skolan.

Eleverna får samtal

För att fånga upp elever som mår dåligt har skolsköterskan börjat med hälsosamtal i grupp där eleverna kan prata om saker som sömn och stress.

– Och det har varit väldigt bra. För det finns ett behov hos eleverna att diskutera hälsa, säger Lillemor Larsson.

För att minska stressen för eleverna säger Lillemor Larsson att skolledningen också sett över poängplanen för årskurserna och startat upp en samplanering för lärarna, så det blir en jämnare arbetsbelastning för eleverna under studietiden.