’Mellan uppriktiga vackra former’

Musik med en spännande historia.

Här får vi musik med en spännande historia, dirigenten Eduardo Lopez Banzo berättar:

"Jag hittade, i en katedral Guatemala City, fyra kantater bland hundratals andra bortglömda partitur. Spännande i sig, men än mer spännande var dessa kantaters ursprung. Hur i hela världen hade dessa fyra kantater av denne man från Zaragoza, Spanien, hamnat här i Guatemala, på andra sidan havet?

I ett av alla de dokument som jag gick igenom, läste jag historien om en präst som reste till Europa under 1700-talet, för att bland annat samla in ’modern musik’ som senare skulle spelas i den katedral där jag hittade noterna. Med största sannolikhet så färdades alltså musiken i denne prästs väska från Europa hit till Guatemala. Musik komponerad av några av den tidens mästare, däribland alltså fyra kantater av José de Nebra."

José de Nebra: Entre candidas bellos accidentes. Maria Espada, sopran. Al ayre español. Dirigent: Eduardo Lopez Banzo. Challenge CC 72509.