Björn Löfdahl: "Det som uttrycks mot Alexandra Pascalidou är fullständigt oacceptabelt"

Alexandra Pascalidou har i ett inlägg på sin blogg berättat om hoten och hatet hon utsätts för som programledare. Här kommenterar Sveriges Radios programdirektör Björn Löfdahl hoten och säkerhetsfrågan.

"Vi är som chefer och medarbetare förtvivlade och förbannade över de vidrigheter som riktas mot Alexandra Pascalidou som är programledare för Ring P1 och P1 Debatt. Det som uttrycks mot henne är fullständigt oacceptabelt.

Sveriges Radio har länge fört fram problemet med säkerheten kring journalister både i Sverige och internationellt, och bedriver ett opinionsarbete för att öka medvetenheten om att det är ett demokratiskt problem att journalister hotas.

Påhoppen mot Alexandra Pascalidou har pågått under lång tid, och både chefer och säkerhetsavdelningen har länge bedrivit ett konkret arbete med att stötta och skydda henne. Det pågår flera säkerhetsaktiviteter kontinuerligt för att skydda Alexandra.

Sveriges Radio gör ingen skillnad på om den som utsätts för hat och hot är anställd, arbetar i ett produktionsbolag eller är frilans.  Stöd och skydd är detsamma, ibland blir det mycket långtgående insatser. När det gäller rena säkerhetsfrågor som berör enskilda, berättar vi inte exakt vad vi gör eller hur vi arbetar.

Alexandra arbetar periodvis med Ring P1, och idag sände hon det sista programmet i denna omgång. Nästa gång hon hörs i Sveriges Radio blir i P1 Debatt den 15 mars, som handlar om islamofobi och rasism."

Björn Löfdahl, programdirektör Sveriges Radio