وزیرمهاجرت سوئد، درخواست افغانستان برای توقف اخراج پناهجویان را رد کرد

مورگان یوهانسون وزیر دادگستری و امور مهاجرت سوئد در گفتگویی با رادیو سوئد، در مورد درخواست افغانستان برای توقف کامل اخراج پناهجویان گفت که برطبق تمام قوانین بین‌المللی، مسئولیت شهروندان افغان بر عهده‌ی دولت افغانستان است و این کشورنمی‌تواند از این مسئولیت سرباز بزند و این وظیفه را بردوش دیگر کشورها بیاندازد.

وزارت مهاجرین افغان در نامه‌ای رسمی از کشورهای دیگر خواسته بود که تا هنگام تنظیم معاهده‌نامه‌ای تازه، اخراج پناهجویان افغان را متوقف کنند. مورگان یوهانسون وزیر امور مهاجرت سوئد به رادیو سوئد گفت که هنوز چنین نامه‌ای به دست دولت یا سفارت سوئد در افغانستان نرسیده، اما نظر دولت سوئد این است که برای مذاکره با افغانستان آماده است اما شرط اصلی مذاکره این خواهد بود که افغانستان مسئولیت خود را درقبال شهروندانش بپذیرد. او در جواب این سوال که افغانستان امکانات پذیرش پناهجویان اخراجی را ندارد گفت:

-ما حاضر به کمک به دولت افغانستان برای بهتر کردن امکانات پذیرش هستیم اما نمی‌توانیم پناهجویانی را که دادگاه تشخیص داده که نیاز به پناهندگی ندارند را در سوئد نگه‌داریم.

او در باره‌ی وضعیت امنیتی افغانستان نیز که به گفته‌ی وزیر امور مهاجرین این کشور بدتر شده است گفت:

-ما براساس گزارشات امنیتی اداره‌ی مهاجرت سوئد عمل می‌کنیم که این اطلاعات را از داخل کشورها بدست می‌آورند، براساس گزارش اداره‌ی مهاجرت، وضعیت امنیتی افغانستان بدتر از گذشته نشده است. او در پایان گفت که تغییری در اجرای احکام اخراج پناهجویان افغان در حال حاضر بوجود نخواهد آمد و این احکام همچنان برطبق گذشته جاری خواهند شد.