Jönköpings län

Präst fråntas titel efter kärleksrelation

En präst i länet förlorar jobbet efter att han inlett en relation med en kvinna i beroendeställning.

En präst som vikarierat i Jönköpings län får inte längre tjänstgöra som präst. Det beslutade Domkapitlet i Växjö idag.

Prästen inledde en relation med en kvinna samtidigt som han hade själavårdande samtal med henne, och det är inte förenligt med varken prästlöftena eller bestämmelserna i kyrkoordningen.

Prästen hade hösten 2014 kontakt med en yngre kvinna i länet som varit med om starkt traumatiska händelser. Prästen och kvinnan har kommunicerat med varandra genom bland annat sms som visar att de båda hade eller tänkte inleda en kärleksrelation.

– Domkapitlet ser allvarligt på det inträffade eftersom själavårdssituationen är en särskild situation där den som tar emot själavård står i beroendeställning till prästen. Inte sällan är det fråga om utsatta människor. Den som söker själavård i Svenska kyrkan måste alltid kunna känna sig trygg i att prästen vet om var gränserna går och tar ansvar för att de hålls, säger stiftsjurist Anna Kämpe i ett pressmeddelande.

Prästen hade även nyligen avtjänat en treårig prövotid som utdelades av Växjö stifts domkapitel 2011, efter allvarliga brister i prästens tjänsteutövning, vilket vägts in i domkapitlets beslut. Prästen har för närvarande ingen tjänst i Svenska kyrkan