Hönsbajs som renar avloppsvatten

1:32 min

Hönsbajs och gammal tång som renar avloppsvatten. Det är en idé som nu ska testas i de kommunala reningsverken i Osby och Bromölla.

Metoden har utvecklats av forskare på Högskolan Kristianstad och en av dem är Erland Björklund som är forskare i analytisk miljökemi.

– Vad har vi längs Hanöbukten? Jo, tång och pilträd. Kossor och höns, säger Erland Björklund.

Det man vill är att med pengar från Havs- och vattenmyndigheten och i samarbete med industrin och Skåne Blekinge Vattentjänst, är att utveckla fjärde generationens reningsverk med avancerad avloppsrening.

Vi människor släpper ut stora mängder läkemedelsrester och andra mikrokemikalier som i mångt och mycket går rakt ut i vattendragen och förstör för djur och växter. Det misstänker man är en av avledningarna till Hanöbuktens dåliga tillstånd. För dagens reningsverk klarar inte av att rena vattnet helt.

– Då tar vi helt enkelt vattnet som reningsverket i Osby släpper ut idag och pumpar in i en låda fyllt med aktivt kol.  

Ja, aktivt kol är nyckelorden. Man har byggt en 2 x 2 meter stor låda, fylld med aktivt kol som avloppsvattnet ska filtreras igenom. Men var kommer hönsbajset i ni bilden då? Aktivt kol är dyrt och inte förnyelsebart. Framtiden finns i vad man kallar biokol, som det blir när man hettar upp olika ämne.

– När man hettar upp hönsbajset så får man ett svart pulver, det liknar kol. Genom att sen behandla det på olika sätt så kan man få fram en struktur som har beskaffenheter som gör att vi kan fånga upp ett brett spektra av ämne.

Om bara ungefär en månad ska lådan fylld med aktivt kol, inte hönsbajs denna gången, kopplas på reningsverket i Osby. Ambitionen för Erland Björklund är klar.

– Samhället hittills har gått ut på att sjöar och hav ska spä ut våra föroreningar, men det vore fantastiskt om lådan skickade ut renare vatten än sjön själv har. Så vi hjälper naturen framåt, säger Erland Björklund.