HERRLJUNGA

Herrljunga beklagar brist på förskolor

1:21 min

Idag berättade vi om Alfred som bor 200 meter från en förskola, men får åka 1,5 mil till en annan. Befolkningsökningen i Herrljunga har skapat en brist på platser.

Bildningschefen Bodil Jivegård är ledsen över att barnen inte alltid får plats i anslutning till hemmet.

– Självklart vill jag beklaga situationen. Vi ställer till det för föräldrar när vi inte alltid har förutsättningar att lösa en plats så nära hemmet som möjligt. Men vi måste också ta en rimlig hänsyn till barnen, barngruppen och sammansättningen och det gör att i de lägena när barngruppen är full så erbjuder vi plats lite längre från hemmet, säger Bodil Jivegård.

Positivt med tillväxt
Hon säger också att Alfreds föräldrar så sent som igår erbjöds en plats hos en dagmamma i Ljung, men mamma Sandra Thedvall och pappa Leo Hallengren har nu bestämt sig för att tacka ja till förskolan i Herrljunga.

Ingemar Kihlström (KD) är ordförande i bildningsnämnden i Herrljunga. Han säger att det är roligt att behovet av förskoleplatser ökar och att det är positivt för hela kommunen med en tillväxt. Däremot så måste situationen lösas med barnomsorg i anslutning till där man bor.

– Tyvärr är det så att genom årens lopp har det funnits föräldrar som, en begränsad period, har tvingats åka längre för att få barnomsorg. I min "Framtids-Herrljunga" ska vi naturligtvis möta det, så att vi inte har den här situationen.

"Befolkningsexplosion"
Men just nu så ser platssituationen ut så att kommunen inte kan garantera att man kan få plats i det område där man bor. Kommande lösningar är att utöka platser, däribland på Mörlandaskolan som utökar en avdelning till hösten.

Enligt Ingemar Kihlström och Bodil Jivegård beror platsbristen till stor del på den ökade befolkningen i Herrljunga.
Förra året ökade kommunen, enligt Statistiska centralbyrån, med 102 invånare. Prognoserna över hur många som har behov av förskoleplatser behöver också bli ännu mer tillförlitliga.

– Jag kan bara säga att vi måste naturligtvis göra prognoserna bättre och väga in faktorerna så som inflyttning, säger han.

Magdalena Brander
magdalena.brander@sverigesradio.se
033-177536