Konflikt på akuten i Skövde

En långvarig konflikt på akuten på Skaraborgs sjukhus Skövde måste nu redas ut. Det anser Arbetsmiljöverket som utkräver ett vite på 27 000 kronor av arbetsgivaren om man inte ändrat sitt sätt mot personalen.

Arbetsmiljöverket kräver att akuten ska anlita en extern resurs för att lösa konflikten som funnits och finns mellan olika grupper och dess ledning på akutmottagningen.

De har också listat fem åtgärder som sjukhusledningen måste genomföra.

Bland annat att man omedelbart ska sluta missgynna arbetstagare som varit föräldralediga och informera och utbilda personal att man inte accepterar kränkande behandling.