Brister i rättssäkerheten för vanvårdade barnhemsbarnen

1:40 min

Ersättningsnämndens ordförande Göran Ewerlöf erkänner att det finns brister i rättssäkerheten för dem som sökt ersättning för att de blivit utsatta för övergrepp eller försummelse när de som barn varit placerade på barnhem eller i fosterhem.

– Den är ju lite haltande kan man säga. Man hade möjlighet att göra en ny ansökan fram till den 31 december 2014, men nu det här sista året så har man inte den möjligheten. Det brister i rättssäkerhet. Det är ingen tvekan om det, säger Göran Ewerlöf, ordförande i Ersättningsnämnden.

Det handlar om att de som fick sin ansökan prövad före årsskiftet hade möjlighet att göra en ny ansökan och alltså få en omprövning. Men de vars ansökningar prövas i år kommer inte att ha den möjligheten eftersom ansökningstiden gick ut 31 december förra året.

– Man har ju när man inrättade den här lagstiftningen följt de normala bestämmelser som gäller i förvaltningslagen när det gäller omprövning utav ärenden och att man har rätt att göra en ny ansökan, säger Göran Ewerlöf.

Har ni varit tydliga med det också – för i besluten står det ju att det inte går att överklaga?

– Ja, men det här är inget överklagande för det förutsätter ju att man klaga till en högre instans men det kan man inte göra här.

Tidigare i veckan kunde P4 Gävleborg berätta om Violet som blivit fysiskt och psykiskt misshandlad som fosterbarn och som är en av dem som gjort en omansökan. Men hon och de andra omkring 300 kommer att få vänta på sina beslut om de får 250 000 kronor eller inte.

– Det kommer att vara i slutet på det här året eller i början på nästa år som vi kommer att handlägga de här ärendena, säger ordförande Göran Ewerlöf.