I startgroparna för en region

0:48 min

Efter många om och men väntar nu politikerna i Västernorrland spänt på beslutet att Västernorrland får bilda region. Det borde gå att säga ja nu, tycker politiker.

Västernorrlands nya landshövding Gunnar Holmgren kan komma att mista stora delar av sitt ansvarsområde redan nästa år. Det om Västernorrland får bilda regionfullmäktige som då tar över utvecklingsfrågorna som idag sköts av länsstyrelsen och med det tillhörande miljoner.

Än finns inget regionbeslut men ansökan är inne och landstingspolitikern Hans Hedlund (C) som slitit med regionfrågan i många år är hoppfull om ett snabbt beslut:

--Nu vill man lite grann att vi väntar på Norrbotten först och främst men även Västmanland. Men vi i Västernorrland har kommit så långt att det inte borde vara en stor sak att bevilja en region för oss nu.

– Min linje är fortfarande att vi ska kunna bilda region 2016. Det är viktigt att få besked så snart som möjligt så att alla som berörs vet vad som gäller.

Att det skulle kunna bli ett nej till en Region Västernorrland, det kan Hans Hedlund inte tänka sig. Det finns så tydligt inskrivet i regeringsförklaringen att det vore mycket märkligt om länet nu fick nej på sin ansökan. Frågan är istället NÄR beslutet kommer och om vi kan få det som ett enskilt beslut för Västernorrland eller om det ska tas i grupp när Norrbotten och kanske även Västmanland är klara.

Bakgrund
Regionfrågan har varit en lång följetong. Från början talades mest om att alla fyra nordligaste länen skulle bilda ett Stornorrland tillsammans och att det var enda sättet att konkurrera med stora regioner som Stockholm och Västra Götalandsregionen.
När man inte lyckades nå enighet så skulle Västernorrland istället bilda region med Jämtland. Det såg länge ut att bli verklighet men sedan sprack även den idén.

Nu är det Västernorrland som på egen hand vill bilda region. Det skulle innebära bland annat att de regionala utvecklingsfrågorna hädanefter hanteras av folkvalda politiker i regionfullmäktige (dagens landstingsfullmäktige) istället för av tjänstemän i länsstyrelsen.