حزب محیط زیست خواستار لغو قرارداد تسلیحاتی با عربستان است

چندین عضو بلند پایه حزب محیط زیست از جمله کارل شلیتر از اعضای پارلمان، به روزنامه‌ی داگنس ایندوستری، صنعت روز، گفته‌اند که قرارداد تسلیحاتی با عربستان سعودی باید لغو شود. او گفته است که گروه پارلمانی حزب محیط زیست در مورد این قضیه کاملا هم‌نظر هستند.

این مساله برای دولت مشکلاتی را بوجود خواهد آورد چرا که حزب محیط زیست، همکار نزدیک سوسیال‌دموکرات در دولت کنونی هستند. استفان لوفن نخست وزیر و مارگوت والستروم وزیر خارجه گفته‌اند که لغویک‌جانبه این قرارداد از طرف سوئد، به نفع کشور نیست. همزمان که دولت خواستار تغییراتی در مفاد این قرارداد است. قرارداد تسلیحاتی میان سوئد و عربستان سعودی در سال ۲۰۰۵ امضا شده و درآن سوئد پایبند شده که در ساخت یک کارخانه تولید موشک‌های نظامی به عربستان کمک کند. افشای این قرارداد مخفیانه، توسط رادیو سوئد باعث جنجالی بزرگ شد و استعفای وزیر دفاع وقت را درپی داشت.