Sjuksköterskor flyr landstinget Västernorrland

5:04 min

Överbeläggningarna fortsätter på Sundsvalls sjukhus. Tidigare i veckan var det drygt 40 överbeläggningar på en och samma morgon.

Den här situationen är ett hot mot patientsäkerheten och bidrar också till att sjuksköterskor väljer att sluta, enligt Vårdförbundet.

Den besvärliga situationen på Sundsvalls sjukhus med överbeläggningar har bidragit till att sjuksköterskan Jenny Eriksson har valt att säga upp sig.

– Frustrationen att inte kunna ge den vård som jag skulle vilja gör att beslutet att sluta känns lägligt, säger hon.

Förra året slutade 10 procent av sjuksköterskorna inom landstinget Västernorrland, alltså 200 personer. 60 av dem slutade på grund av så kallad naturlig avgång, alltså främst pensioneringar, och 140 slutade av andra orsaker.

Åsa Holgersson på Vårdförbundet säger att hon i princip dagligen är i kontakt med sjuksköterskor  som vill säga upp sig på grund av den dåliga arbetssituationen på Sundsvalls sjukhus.  

– Många funderar på att säga upp sig och många har redan sagt upp sig. Till och med de som har jobbat väldigt länge väljer att säger upp sig, och så har det inte varit tidigare, säger hon.

Enligt Åsa Holgersson innebär situationen på Sundsvalls sjukhus att patientsäkerheten är hotad.

– Ja, naturligtvis. När det är överbeläggningar och för lite personal så hinner man inte se alla patienter så mycket som man ska göra, säger hon.

Enligt Margareta Rydén, som är chef för specialistsjukvården inom landstinget, finns det olika strategier för att förbättra arbetsmiljön.

– Dels så kommer vi från och med hösten att ha ett introduktionsår där nyexaminerade sjuksköterskor kommer att kunna få extra stöd och handledning så att de kan växa in i sjuksköterskerollen, och dels jobbar vi med att skapa en karriärstege där det ska löna sig att vara kvar på en och samma avdelning, både när det gäller arbetsuppgifter och lön, säger hon.  

Margareta Rydén håller inte med om att patientsäkerheten är hotad på Sundsvalls sjukhus. 

– Vi upplever att vi gör allt för att säkra patientsäkerheten och vi har inte hittat några objektiva tecken på att patientsäkerheten är hotad, säger hon.