Färre vårdplatser i Enköping oroar läkare

1:59 min

Var fjärde vårdplats på den medicinska avdelningen på Enköpings lasarett föreslås tas bort, istället ska patienterna vårdas hemma. Och det här oroar Bahman Darkahi, överläkare på lasarettet.

– Om de här förändringarna blir verklighet är vi mycket oroade ur patientsäkerhets- och arbetsmiljöperspektiv. Redan nu har vi bekymmer med att lägga in patienter som behöver inneliggande sjukvård, säger Bahman Darkahi, som också är styrelsemedlem i Upplands Allmänna Läkarförening.

Men Torbjörn Söderström som är chef för medicinskt centrum på lasarettet håller inte med. Han menar att forskning visar att hemsjukvård är bra, dessutom är det tryggare för patienten att få vårdas hemma och risken för vårdrelaterade infektioner minskar.

Ser du några nackdelar?

– Många blir oroliga, som vid alla förändringar, och den måste tas på allvar, säger han.

Kan patientsäkerheten garanteras när fler vårdas i hemmet?

– Vi har redan nu verksamhet med hemsjukvård som fungerar väldigt bra. Vi vill gärna bygga ut den hemsjukvård vi redan har.

Men de beskeden lugnar inte Bahman Darkahi:

– Det kan bli så att man tar större risker genom att skicka hem fler patienter. Patientsäkerhetsperspektivet är inte alls färdigutrett. Folk är oroliga.

Stefan Hesserud Persson
Joanna Korbutiak
p4uppland@sverigesradio.se