BORÅS

Lärarstudenter förbjuds byta blöja på barnen

1:36 min

Efter de sexuella övergreppen på förskolebarn i Borås har kommunen infört nya riktlinjer. Studenter från högskolan får inte vara med vid blöjbyten eller toabesök. 

I Borås får studenter från högskolans förskollärarutbildning inte längre vara med vid blöjbyten eller toalettbesök, när de gör praktik på en förskola i kommunen. 

Nu får de nya riktlinjerna kritik för att gå för långt.

– Det blir ju väldigt konstigt. Vi studerar ju till förskollärare och vi ska på sikt komma ut i verksamheten och arbeta som förskollärare. Då är det ju klart att vi under utbildningen måste möta alla typer av situationer som yrket kräver, säger förskollärarstudenten Kennet Dahlberg.

Dömdes till fängelse
Förra året uppdagades att en person som gjorde en arbetsmarknadspraktik på en förskola i Borås, hade utsatt flera barn för sexuella övergrepp. Mannen dömdes nyligen av hovrätten till ett och ett halvt års fängelse.

Kommunens egen utredning visade att praktikanten vid flera tillfällen hade varit helt ensam vuxen tillsammans med barnen, och att kommunen inte hade några tydliga riktlinjer framtagna kring vilket ansvar praktikanter inom förskolan kan ges.

Men de nya riktlinjer som nu har tagits fram väcker alltså kritik. Fredric Gieth, som är lärare vid förskollärarutbildningen på Högskolan i Borås, menar att man gått för långt. Han menar att man måste se till både barnens och studenternas bästa.

– Det här att få hjälpa barn, knyta an och ge barn stöd även i de situationerna är ju oerhört viktigt. Det behöver studenterna få lära sig, säger Fredric Gieth.

Enligt de nya riktlinjerna får en praktikant aldrig lämnas ensam med barngrupper eller enskilda barn och får heller inte ersätta ordinarie personal.

"Absurda regler"
Fredric Gieth poängterar att han tycker att mycket i de nya riktlinjerna är bra. Men just punkten som säger att studenterna inte får finnas med "i situationer såsom toalettbesök eller blöjbyte" blir absurd, menar han.

– Det är bra att ett sånt här dokument har tillkommit. Men det går för långt och då blir det inte produktivt. Det skapar ett dilemma för våra studenter, säger Fredric Gieth.

Men Bo Drysén, högst ansvarig chef för förskolan i Borås, försvarar de nya riktlinjerna.

– Vi tycker att intimsituationer är särskilt viktiga för barnen och att det är rimligt att de hanteras av anställd personal. Det är viktigt att vårdnadshavare har den tryggheten när de lämnar sina barn. Vi tycker inte att vi har gått för långt.

Borås stad har också beslutat att nyutexaminerade förskollärare som anställs får en extra utbildningsinsats gällande toalettbesök och blöjbyte.

– Så vi tar ju över lite av ansvaret tycker vi, i och med att vi sätter in den utbildningsinsatsen i samband med introduktionen i en nyanställning, säger Bo Drysén.