Spårväg kan få statligt stöd

1:34 min

Totalt två miljarder kronor ska delas ut under fyra år till kommuner som både satsar på nya bostäder och en utbyggd kollektivtrafik och Uppsala skulle kunna ta del av de här statliga pengarna för att bygga spårväg. 

På bostadsministern Mehmet Kaplan, som besökte Uppsala i dag, lät det som att Uppsala ligger bra till för att få statliga pengar.

– Regeringen har en satsning som innebär att man ska kunna bygga ut kollektivtrafiken på et smart sätt, och där tror vi att Uppsala är en av de städer som kommer att kunna dra stor nytta av det, säger Mehmet Kaplan.

När bostadsministern var i Uppsala i dag träffade han bland annat Socialdemokraternas kommunalråd Erik Pelling, som säger att det behövs statliga pengar om Uppsala ska bygga spårväg, och han tror att Uppsala kan få det.

– Jag tror att man kommer att prioritera Uppsala, för det är det beskedet som bostadsministern har gett. Att man vill satsa på de orter som bygger mycket bostäder och vi har de ambitionerna. 

Kan det räcka med en halv miljard i statliga pengar?

– Även ett litet tillskott är bättre än inget tillskott, säger Socialdemokraternas Erik Pelling sa det.

Det som har diskuterats i Uppsala är spårväg genom centrala stan till stadsdelar som Gränby, Ultuna, och Gottsunda. Det skulle kunna kosta 7 till 11 miljarder kronor enligt en beräkning som har gjorts.

Ska staten gå in och betala för spårväg i Uppsala?

– Vi ska medfinansiera kollektivtrafiklösningar i fall kommunen visar påe tt framsynt bostadsbyggande. Det jag sett här idag är att Uppsala håller sig väl framme när det gäller att bygga bostäder, sa bostadsministern Mehmet Kaplan.