Nätkollapsen pekar på Sveriges sårbarhet

1:35 min

Bredbandsuppkopplingen i Pajala är nu åter efter att en kraftig brand i natt gjorde att fibernätet slogs ut i flera kommuner i Norrbotten. Samtidigt visar det avskurna nätet i Tornedalen hur sårbart Sverige är, menar MSB.

– Tyvärr är vi inte nya inför den här situationen för det här händer oftare än vad man kan tro att ganska mycket verksamhet har svaga punkter på samma ställe, säger Fia Ewald, enhetschef vid MSB, myndigheten för samhällskydd och beredskap.

Orsaken till att bredbandet låg nere i över ett halvt dygn i stora delar av Pajala var att fibernätet går genom den byggnad som brann i natt. Till exempel slogs delar av patientjournalsystemet ut vid hälsocentralen och datatrafiken i Jokkmokk och Gällivare påverkades också.

Och Hans Mörtberg på Sparbanken nord i Pajala har haft ovanligt många kunder idag.

– Jo, det märks det är sista dagarna av månaden och många har räkningar att betala så när inte Internet fungerar så kommer de hit.

Det finns inga rapporter om att nätavbrottet i Tornedalen ska ha medfört någon fara för liv eller hälsa. Men MSB som har ett förebyggande nationellt ansvar för att hantera större nätavbrott - uppmanar landets kommuner att hålla övningar för att förbereda sig om nätet faller, likt brandövningar.

– För att vår erfarenhet är att de verksamheter som verkligen gjort det här är mycket bättre rustade när det verkligen händer någonting, säger Fia Ewald på MSB.

Det är Post- och telestyrelsen som har tillsynsansvaret för bredbandsnäten i Sverige. Och de håller för tillfället på med regelskärpningar för nätoperatörerna när det gäller just driftssäkerhet som ska planeras vara färdiga senare i år.

– Tanken är att du måste vara proaktiv i dit säkerhetsarbete helt enkelt. Men eftersom jag inte vet de exakta omständigheterna kring det här fallet så är det svårt att säga om de skulle ha hjälpt, säger Anna Wibom på Post- och telestyrelsen.