Värnamo

Undersköterskor medicinerade patienter olagligt

Undersköterskor på Värnamo sjukhus gav patienter mediciner fast de egentligen inte får göra det.

Efter en inspektion på flera kliniker på Värnamo sjukhus kräver Inspektionen för vård och omsorg, IVO, att undersköterskor slutar ge mediciner till patienterna eftersom det bara är läkare och sjuksköterskor som ska göra det inom slutenvård.

Sjukvårdsregionen måste också se över om det finns tillräckligt med personal på kirurgkliniken nätter och helger för de patienter som kräver täta kontroller.

Granskningen visade att personalen är orolig för patientsäkerheten vid vissa tidpunkter.