Miljoner till nya satsningar på BUP

1:59 min

Väntetiderna inom Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, i Västmanland ska bli kortare och de anställda ska vidareutbildas. Satsningarna görs med hjälp av pengar från staten.

Har du erfarenheter av barn- och ungdomspsykiatrin i Västmanland? Skriv gärna i kommentarsfältet nedan eller ring vår reporter på 021-4952547.

Ett omfattande utvecklingsarbete ska genomföras på BUP i Västmanland. De senaste åren har belastningen ökat och nu har man svårt att erbjuda alla patienter utredning och behandling i tid.

– Vi har planerat ett stort verksamhetsutvecklingsprojekt som handlar om att vi arbetar med metoder som gör det möjligt att vi kan ta emot och hjälpa fler patienter, säger Margit Farkas som är enhetschef för barn- och ungdomspsykiatrin i Västmanland.

Barn- och ungdomspsykiatrin i Västmanland har fått nästan 8,5 miljoner kronor i prestationsmedel för 2015.

De senaste åren har belastningen på BUP ökat och därför har de haft svårt att kunna erbjuda alla patienter utredning och behandling i rätt tid, men trots det ökade trycket fanns 8,3 miljoner kronor kvar av prestationsmedlen som BUP fick år 2013.

– Delvis användes pengarna för att anställa fler människor, och då blev det kvar ett belopp som inte hanns med helt enkelt under 2013, säger Juha Rundgren (V), förste vice ordförande i landstingsstyrelsen.

– Sedan gjorde staten en liten ändring när det gäller återrapporteringskrav: nu säger staten att de pengarna som beviljas ska gå åt antingen under innevarande år eller senast året efter, säger Rundgren till P4 Västmanland.

I utvecklingsplanen för BUP framkommer det att sjukfrånvaron hos de som jobbar inom verksamheten har ökat och att personalomsättningen är hög. Men de statliga medlen kommer inte att användas till att anställa fler.

– Vi tror att det vore bra att vi är fler. Men vi ser också att vi har mycket att göra med våra rutiner och våra metoder för att arbeta på ett smartare sätt, säger enhetschefen Margit Farkas.

Så de statliga medlen som ni fått kommer inte att gå till nyanställningar?

– De kommer inte att gå till nyanställningar, jag tror inte att det är en bra väg att gå.

- Vi behöver göra ett stort utvecklingsarbete för att arbeta smartare och inte snabbare, säger Margit Farkas till P4 Västmanland.