Eftermiddag med Malin och Conny

Arbetsmiljöbrister i 70 procent av fallen

9:22 min

Omkring 4000 arbetsplatsolyckor sker årligen i Skåne. Trots det minskar Arbetsmiljöverkets inspektioner. 

Förra året genomfördes färre än 2000 inspektioner i Skåne, att jämföra med omkring 2300-2400 som verket tidigare genomfört. 

- Vi har blivit färre inspektörer under de senaste åren. Vi försöker möta upp detta med att analysera var de största riskerna finns, säger Peter Burman, regionchef Arbetsmiljöverket region Syd. 

Han säger att det hittas brister i 70 procent av de inspektioner som Arbetsmiljöverket gör och det då ställs krav på arbetsgivarna. Ett förebyggande arbete krävs för att minska riskerna.

- Man ska systematiskt undersöka sin arbetsmiljö och titta efter brister och åtgärda dem, säger han.