Ett gränsöverskridande parlament ska rädda tornedalskulturen / Parlamäntti yli rajoitten pelasthaan kulttuurin

11 min

Nu är det dags att följa det samiska exemplet: att skapa ett eget parlament för Meänmaa. Att låta folk få rösträtt i val till det. För att få en kraftfull röst. Ett parlament som går över gränserna. För att reparera det som nationerna Sverige, Norge och Finland har slagit sönder genom gränser. Utan ett sådant kommer den tornedalska/kvänska kulturen att försvinna. Så tänker Bengt Pohjanen, mannen bakom Meänmaa-tänket.

Men vill folk ha ett parlament?

- Nää, säger Bengt och skrattar till.

bertil.isaksson@sr.se


Nyt on aika tehjä sen mitä saamelaiset on tehneet: Laittaa oman Meänmaan parlamäntin.  Ja pittää semmosheen vaalit. Antaa kansan puuttua asioihin ja korjata sen minkä Ruottin, Suomen ja Norjan valtiot on repihneet rikki rajoila. Koska Meänmaan parlamäntti pittää toimia yli rajoitten. 

- Ilman tämmöstä, joka antaa meile äänen, niin meän kulttuuri tullee hukkumhaan ko puuropathaan. Näin aattelee Bengt Pohjanen, Meänmaan-käsitheen isä.