Jönköping

Allt fler sjuksköterskor räknar piller

1:59 min

Efter avregleringen har dosett-användningen ökat i Jönköpings kommun.

Hanteringen av dosetter har blivit så omfattande i Jönköpings kommun att det går åt cirka tio sjuksköterskor på heltid för att räkna piller. Sjuksköterskor som skulle behövas för andra arbetsuppgifter.
– Vi skulle kunna öka fokus på att patienterna får effekt av sina läkemedel snarare än att vi bara ser till att det blir rätt läkemedel i dosetterna, säger Thomas Axén som är medicinskt ansvarig sjuksköterska i Jönköpings kommun.

Att dosett-användningen ökar i Jönköpings län är en komplicerad historia och går flera år tillbaka när det statliga apoteksmonopolet avvecklades. I stora drag handlar det om olika datorprogram som efter avregleringen inte kommunicerar med varandra på ett bra sätt. Region Jönköpings län, dåvarande landstinget, gjorde då bedömningen att man inte längre kunde använda ApoDos fullt ut. Riskerna var för stora eftersom patienterna kunde få fel doser och fel mediciner.

Då fanns det ju risk för patienterna att få fel läkemedel eller inte få sitt läkemedel som man behövde.

ApoDos är en tjänst för dosförpackade läkemedel som fungerade bra fram till avregleringen. För att inte gynna ett visst bolag var landstingen i samband med avregleringen tvungna att ta fram ett nytt datorprogram där man förskriver dosrecept. Men det har fungerat dåligt. 

Därför förskrivs ApoDos allt mindre, istället används de gamla dosetterna allt mer, något som tar tid. I Jönköpings kommun kräver dosetthanteringen tio sjuksköterskor på heltid. Trots att det gått flera år sedan avregleringen så finns det inget svar idag när problemen med ApoDos kan vara åtgärdade.

Det här är en mycket komplex process där vi får så gott vi kan, kommuner och landsting, jobba med detta över tid. Det finns väldigt stora förbättringspotentialer i läkemedelshanteringen, det kan man lugnt säga.