Övertidsblockad i Norrköpings hamn

Under helgen råder övertidsblockad i de flesta av landets hamnar. I Norrköpings hamn är det 25 arbetare som berörs av totalt 150 anställda. Det är medlemmar i Svenska Hamnförbundet som deltar i blockaden.

Orsaken till konflikten är att förbundet vill skriva kollektivavtal med arbetsgivarna i Sveriges Hamnar och Transportgruppen, men arbetsgivarna har i stället valt att skriva avtal med LO-förbundet Transport.

Blockaden i Norrköping kommer inte påverka arbetet i någon större omfattning.

Totalt berör konflikten 1400 hamnarbetare i 24 hamnar.