Kommuner riskerar böter

Ett nytt lagförslag från regeringen kan bli dyrt för de halländska kommunerna.
Eftersom nästan alla kommuner bryter mot lagen när det gäller att erbjuda plats i äldreboende till de som behöver det, så föreslår regeringen bötesbelopp på upp till en miljon kronor. Under 2000 var det nästan 500 personer i Halland som fick avslag på sin ansökan om plats i äldreboende trots att de hade behov av och rätt till en plats. Kommunerna gav ändå avslag eftersom man inte kan erbjuda nån plats inom 3 månader.