Läkare på Mälarsjukhuset protesterar mot nedläggning av ortopedjouren

Läkarna på Mälarsjukhuset i Eskilstuna protesterar mot sjukhusledningens beslut att avskaffa ortopedjouren nattetid från den första september i år. Peter Elbe är ordförande i SYLF, Sveriges yngre läkares förening, och han säger till radio Sörmland att beslutet innebär en klar försämring för patienterna. Läkarna har lämnat in protestlistor till sjukhusledningen med närmare 100 underskrifter.