Enkelt köpa till sig examen

Det kostar bara 399 kronor att köpa sig till en doktorsexamen från Uppsala universitet.

På internet går allt att köpa, och det är relativt enkelt att förfalska svenska examensbevis, eftersom de är tryckta på vanligt papper och inte på så kallat säkerhetspapper.

Enligt Uppsala Nya Tidning så står svenska examensbevis högt i kurs på internet eftersom svenska universitet har gott rykte utomlands, och nu vill Högskoleverket höja säkerheten.