Svensk kriminalvård exporteras

Nu ska den svenska kriminalvården bli internationell och skickas på export. En utlandsstyrka med fångvårdare från landets fängelser ska sättas samman och de ska specialutbildas för att kunna ta emot uppdrag från FN och EU.

- Svensk kriminalvård har mycket att tillföra i andra länder, säger Gunhild Fridh på Kriminalvårdsstyrelsen i Norrköping som är ansvarig på gruppen.

- Vår kriminalvård håller hög standard internationellt sett och att vi har en hög rättsvårdssäkerhet jämfört med andra länder, säger Gunhild Fridh.

Utlandsstyrkan kommer i framtiden självfinansieras av de projekt man deltager i.