Mer stöd till de ensamma flyktingbarnen

De ensamma flyktingbarnen ska få bättre hjälp.

Det är de så kallade ”goda männen”, som idag hjälper barnen med ekonomiska problem, som i framtiden ska få fler arbetsuppgifter. Det säger Magnus Andersson som utrett de nya reglerna.

Jan Arvidsson från Karlskrona, som fungerat som god man för flyktingbarn i över två år, säger att de nya reglerna kommer att vara till hjälp, men att det kommer att innebära avsevärt mer arbete för de gode männen.