Dricksvattnet bättre skyddat

Östergötland som för ett år sedan var sämst i landet på dricksvattenskydd är nu på god väg att förbättra läget.
Kommunernas arbete för att skapa vattenskyddsområden med skyddsföreskrifter underlättas av att de fått befogenhet att själva besluta om vattenskydd. Kjell Schaerling på Länsstyrelsens miljövårdsenhet är mycket nöjd med förändringarna, länsstyrelsen behöver nu mest besluta i ärenden som berör flera kommuner. Så är det för Linköping, Motala, Mjölby och Boxholm medan Finspång och Norrköping själva sköter arbetet. Men Kjell Schaerling påpekar att kommunerna också måste ta fram alternativa vattentäkter, om kommunens dricksvattentäkt trots skydd slås ut.