Onödigt toalettslöseri kräver nytänk

2:03 min

Varje år spolas växtnäring, energi och dricksvatten värt miljontals kronor bort via toaletterna i Sverige. Nu har forskare undersökt hur vi ska kunna ställa om till ett annat sätt att ta hand om vårt toalettavfall.

Istället för att spola bort toalettavfallet med stora mängder rent dricksvatten som vi gör idag, så behöver vi införa ett sorterande system, där vi mer direkt tar hand om det närings- och energirika toalettavfallet.

Det var utgångspunkten för den studie som nu genomförts vid Institutet för jordbruks- och miljöteknik (JTI) i Uppsala.

En slutsats är att det måste till mer offentligt finansierat stöd för att få igång aktörer att börja tänka nytt.

– Man måste hjälpa till att få bollen i rullning, för det är så låst idag. Det behövs en övre kraft som kan ge det här en startenergi. När man bara kommit över den tröskeln tror jag att det finns alla möjligheter att marknaden driver det här vidare, säger projektledare David Eveborn vid JTI.

På lång sikt menar David Eveborn att vattentoaletten helt bör slopas till förmån för ett helt nytt system, där toalettavfallet hålls separerat från annat avloppsvatten som kommer från till exempel disk, tvätt och industrier.

Vinsterna med det skulle vara stora genom att den näring och energi som finns i toalettavfallet mycket enklare skulle kunna tas till vara, bland annat som gödsel till lantbruket och för att framställa biogas. Samtidigt skulle stora mängder dricksvatten sparas och de många gånger hårt belastade avloppsreningsverken skulle avlastas.

Att bygga upp en helt ny infrastruktur för att ta hand toalettavfallet är förstås en enorm utmaning. Men någonstans måste man börja, menar David Eveborn.

– Man ska inte tro att man bygger om en stad utan det man gör är att man till att börja med testar i ett exploateringsområde. Och det finns exempel på det i Sverige där man har de här ambitionerna.

Ett sådant exempel finns i Helsingborg. I Oceanhamnen i centrala stan planeras för en helt ny stadsdel och där kommer det att sättas in vakuumtoaletter kopplade till ett separat avloppssystem. På så sätt ska vattenförbrukningen minskas dramatiskt och toalettavfallet ska tas tillvara som gödsel inom lantbruket. I det projektet ingår också att avfallskvarnar kommer att sättas in i köken.

– Idag lägger vi väldigt stora resurser på insamling av både mat och toalettavfall. Vi vill istället göra om det till en resurs. Och lyckas vi med det så blir vi pionjärer i Sverige, säger Jessica Engvall, kommunikatör på Helsingborgs stad.