Kritik mot Arbetsförmedlingens ökade kontroller

2:41 min

Det kommer kritik från fackligt håll mot att fler arbetslösa från den 1 mars kan bli av med ersättning om de inte sköter sina aktivitetsrapporter. Det här är en följd av nya regler för de som ingår i arbetsmarknadspolitiska program.

Från den 1 mars införs nya sanktionsmöjligheter för Arbetsförmedlingen, när det gäller personer som ingår i arbetsmarknadspolitiska program. Då införs en trappa av åtgärder som Arbetsförmedlingen kan vidta när personer inte sköter sitt arbetssökande och inte lämnar sin aktivitetsrapport i tid. Arbetslösa med a-kassa omfattas sedan tidigare av det här.

Förändringen innebär att fler personer kan bli av med ersättning om de inte sköter sig, och regeländringen är en följd av ett politiskt beslut.

Men den ökade kontrollen av aktivitetsrapporter kritiseras från fackligt håll. Annelie Borgström, ombudsman för IF Metall i Värnamo, är en av dem som är kritisk.

– Vi ser det mer som en kontrollfunktion, som inte gynnar samhällsutvecklingen och inte individen heller, att man bara skriver rapporter, säger hon.

Systemet med aktivitetsrapporter har sedan starten för ett och ett halvt år sen kritiserats av flera fackförbund för att vara för krångligt och administrationskrävande.

Om en person som har a-kassa lämnar en för sen rapport går det automatiskt ett meddelande till den personens a-kassa, som ska ta beslut om eventuella åtgärder.

– Vi vidhåller vår kritik. Vi ser att det blivit en viss förbättring, administrativt, men det tar fortfarande mycket tid, vi ser fortfarande att det blir fel, allt ifrån Arbetsförmedlingen till den arbetssökande som förlänger och fördröjer administrationen och inte minst utbetalningarna till våra medlemmar, säger Annelie Borgström.

Den som lämnar en felaktig eller för sen rapport riskerar åtgärder. Först en varning, sen kan ersättningen dras in i upp till 45 dagar om personen fortsätter att missköta sig.

Det här har alltså tidigare enbart gällt personer som har a-kassa, men utvidgas nu till att omfatta cirka 160 000 personer som ingår i olika arbetsmarknadsprogram.

I den gruppen är det ungefär var fjärde person som inte lämnar sin rapport i tid i dag och Arbetsförmedlingen startar nu en särskild avdelning för att kunna hantera de många ärenden som väntas komma därifrån, cirka 15 000 varje månad.

Irene Wennemo, statssekreterare på Arbetsmarknadsdepartementet, försvarar att systemet utvidgas.

– Vi tycker det är rimligt, det är ganska många som faktiskt har aktivitetsstöd. Det är rimligt att man likabehandlar dem, de har ju också en skyldighet att vara aktivt arbetssökande för att få rätt till ersättning.

Även Byggnads är kritiskt och ifrågasätter nyttan med aktivitetsrapporterna. Lars Hildingsson, andre förbundsordförande på Byggnads, skulle hellre se vad han kallar en mer aktiv jobbpolitik.

– Det är svårt när det inte finns jobb att söka och det är det största bekymret, vi måste ha fler jobb att söka.

Den här kontrollen av att de arbetslösa faktiskt söker jobb, hur skulle den kunna skötas i stället?

– Den är jag övertygad om att den kan skötas i dialogen med Arbetsförmedlingen på ett betydligt enklare och mindre byråkratiskt sätt.

Irene Wennemo är medveten om kritiken mot att aktivitetsrapporterna skapat för mycket administration. Regeringen har också gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att se över hanteringen.

– Det har funnits problem, helt klart, men det har sett olika ut. Men vår bild är väl att speciellt inledningsvis var det en del inkörningsproblem, men att det inte är... Det finns fortfarande brister, men i stora drag så tror vi att man håller på att hitta former för det här på ett vettigt sätt.