Häktestrycket minskar - men platserna behövs ändå

Trycket på häktet i Uppsala kommer minska när det nya stora fängelset i Sala står klart vid årsskiftet. Fångar som idag tvingas sitta av delar av sina straff på häktet i Uppsala kommer i fortsättningen slippa det - men de många tillfälliga häktesplatserna kommer ändå behövas.

Fångar som idag tvingas sitta av delar av sina straff på häktet i Uppsala kommer i fortsättningen slippa det men de många tillfälliga häktesplatserna kommer ändå behövas.

De senaste åren har antalet häktesplatser nästan tredubblats i Uppsala och idag finns det häkten på tre 3 platser i stan. Både i nya och gamla polishuset, och på Ulleråkerområdet.

I första hand är det de dyraste små häktena som kommer försvinna när nya fängelset står klart. Som till exempel arrestlokalerna i Enköping där kriminalvården i Västerås hyr in sig.

Av de 100 häktesplatser som finns i Uppsala är hälften tillfälliga, så framöver kan även häktesplatserna på t ex Ulleråker komma att försvinna.

- I en framtid kan de platser och arbetstillfällena också vara hotade, det stämmer, säger Johan Modin, häkteschef i Uppsala.

Idag sitter 26 fångar kvar på häktet och avtjänar sina straff eftersom de inte får plats på någon anstalt. Det ska de slippa framöver, men häktesplatserna kommer behövas ändå, säger Johan Modin.

- Meningen är ju att antalet häktade som väntar att komma ut på anstalt ska minska i och med det här. Men för vår del innebär det att de kommer att ersättas av häktade från andra delar, som ligger utanför Uppsala, säger Johan Modin.