Hamnkonflikt för eget kollektivavtal

Västerås hamn är en av de hamnar som påverkas av en konflikt, som bröt ut natten till igår. Det är hamnarbetarförbundet som har infört övertidsblockad för sina cirka 1 500 medlemmar.

Förbundet kräver ett eget kollektivavtal. I dag är det LO-facket Transport som har rätten att teckna avtal för de som arbetar i hamnarna, trots att nästan hälften av de anställda är organiserade i Hamnarbetarförbundet.