Ekonomiskt bidrag till arbete mot hedersrelaterat våld

Länsstyrelsen i Västmanland har i dagarna delat ut en miljon kronor till åtta projekt som arbetar mot så kallat hedersrelaterat våld. Mest pengar fick Sala kommuns Vård- och omsorgsförvaltning.

Förvaltningen fick nära 340 000 kronor till sitt arbete med kompetenshöjande åtgärder bland sin personal och på skolorna för att snabbare kunna ta hand om unga som utsätts för den här typen av våld. Projektledare Eva Sterner menar att projektet är mycket viktigt, inte minst på grund av det stora mörkertalet. Hon säger att bara en liten del kommer upp till ytan.

Hon menar att skolan har en central roll när det gäller att få till attitydförändringar bland de unga mot hedersrelaterat våld. Det är också via skolan som man når föräldrarna i de familjer där problemen finns. Skolpersonalen har en hög tilltro bland de här familjerna, menar Eva Sterner.