Allt färre värnpliktiga skadas

Färre värnpliktiga skadade sig under sin tjänstgöring förra året och skadorna var dessutom lindrigare än tidigare år, skriver Värnpliktsnytt. Skadorna minskade med fyra procent.

Enligt en preliminär rapport från Försvarets sjukvårdscentrum hade antalet skador som rapporterats in på förbanden under 2004 sjunkit med fyra procent jämfört med 2003.

Belastningsskador är fortfarande ett allvarligt problem. Drygt 40 procent av de 76 värnpliktiga som avbröt sin värnplikt förra året gjorde det på grund av överbelastning.

-Överbelastning är ett av de utvecklingsområden som vi måste förbättra, säger Björn Skog vid Försvarets sjukvårdscentrum, till tidningen.

Hörsel- och bullerskador är den vanligaste skadan som anmäls. Av fjolårets 1 839 anmälningar gällde 18 procent sådana skador.