Kan bli maktskifte i Sametinget

Den 15 maj är det val till sametinget. Rekordmånga samer har anmält sig till röstlängden vilket kan leda till ett maktskifte. Den senaste opinionsmätningen visar att det största partiet, Samelandspartiet har tappat nästan hälften av sitt stöd.

Lars-Anders Baer, partiledare och styrelseordförande i Sametinget, tror att anledningen till att hans parti tappar i opinionsmätningarna är just att alla nya väljare inte väljer hans parti.

– Det är ju många nya väljare som får möjlighet att rösta så de kommer nog att vara avgörande för hur valet går, säger han.

Få samer röstar
I Sverige finns uppskattningsvis runt 20 000 samer men det är få som röstar. 7 179 samer har anmält sitt intresse för att rösta i årets sametingsval, det är 485 fler än vid förra valet. En liten ökning, men tillräckligt många för att bli avgörande för valresultatet.

Nio partier sitter i dag i sametinget men i detta val ställer bara sex partier ställer upp.

Opinionsmätningarna pekar på att de partier som nu styr Sametinget med samelandspartiet i spetsen inte längre får egen majoritet i sametinget.

Spärr för små partier
För första gången finns det också en spärr som gör det svårare för små partier att få mandat i sametinget. En bra förändring, tycker Lars-Anders Baer.

– Sametinget har varit lite instabilt, det har varit många små partier. Nu har vi ett bättre läge än till exempel i svenska riksdagen, vi är bara sex partier, säger han.

Eva Jejlid ställer upp i valet för partiet Jakt- och fiskesamerna, även hon tycker att spärren mot mindre partier är bra.

– Är vi för många partier blir det tungjobbat och de mindre partierna som egentligen har väldigt lite röster kan spela en avgörande roll. Det är fel, säger hon.

Går framåt i opinionsmätningarna
Eva Jejlids Jakt- och fiskesamerna går starkt framåt i opinionsmätningarna och är nu det största partiet med nästan en tredjedel av rösterna.

Hon tror att det beror på att de frågor som partiet drivit under en längre tid nu blivit extra aktuella.

– Om man tittar på frågan om alla samers rätt till land och vatten så blev vi utskrattade när vi tog upp det för tolv år sedan. Nu är det en självklarhet att driva den frågan, säger Eva Jejlid som ställer upp i Sametingsvalet för partiet Jakt- och fiskesamerna.

Sven Rönnqvist, Umeå
sven.ronnqvist@sr.se