Trängelskatt i Stockholm skapar jobb i Örebro

Stockholmarnas eventuella klagomål på trängelskatterna ska skapa ett fyrtiotal nya jobb i örebro i höst. Det blir nämligen Skatteverket i Örebro som ska ta hand om dom överklaganden som väntas, när 200 000 bilägare varje vardag från och med tredje januari 2006 ska betala skatt för att de kör in eller ut genom tullarna i Stockholm. I dagarna står den nya avdelningen klar i entréplanet på Skattehuset i Örebro, och P-O Hellner är ansvarig för införandet av den nya avdelningen.

Registreringsskylten på bilen kommer att vara central för den som kör in eller ut i Stockholm på vardagarna från och med 3 januari 2006. Den kommer nämligen att fotograferas och utgöra underlag för den skatteinbetalning som sedan ska göras. På vardagarna ligger skatten på mellan tio till tjugo kronor för passage genom gränsen till innerstan.

P-O Hellner räknar med alla möjliga anledningar till varför folk kommer att vilja överklaga skattebesluten. Ett litet lustigt exempel har att göra med att Estland och Sverige har likadana registreringsskyltar.

Mellan 500 och 1000 överklaganden räknar man med per dag. Blir det inte så många överklaganden så vet inte P-O Hellner vad han ska göra med personalen....