Kärnkraftspolitiken förmål för intern (s)-kritik

Socialdemokraterna får ny intern kritik för sin kärnkraftspolitik. Kritiken kommer från ett 60-tal socialdemokratiska kommunalråd och oppositionsledare i kommuner med energi-intensiv industri. Två socialdemokrater från länet hör till de kritiska.

Bland de som skrivit under debattartikeln i Dagens Nyheter finns Nils Erik Hed i Fagersta och Agneta Iwemyr i Hallstahammar.

I artikeln skriver nätverket att partiet går för långt i sin anpassning till miljöpartiet i frågan om kärnkraftens avveckling.