Innerstadsbor protesterar mot nya regler

Boende i Visby innerstad protesterar mot den föreslagna trafikregleringen, i ett brev till Gotlands kommun.

Förändringen innebär bland annat att Adelsgatan blir gågata och flera andra gator dubbelriktas eller enkelriktas.

De anser att trafiken, med det nya förslaget, kommer att koncentreras ytterligare.

För att få ner hastigheten föreslår de fler trafikbulor - och för att minska trafiken föreslås större parkeringsplatser utanför muren och tillgång till kommunala lånecyklar.