U-båten Gotland transporteras till USA

Inom ett par veckor inleds ett nytt övningssamarbete mellan svenska marinen och USA:s flotta. Samarbetet innebär att den svenska ubåten HMS Gotland med besättning under det kommande året kommer att öva tillsammans med amerikanska enheter i Stilla havet utanför Kalifornien.

På tisdag kommer u-båten Gotland att lastas ombord på ett transportfartyg inför överskeppningen till San Diego i USA.