Borås kan få gratis sprutor för narkomaner

6:01 min

Snart kan narkomaner i Borås komma att få ut gratis sprutor. Regionen har nu tagit ett första steg, men i missbrukarleden är inte alla positiva - fler kan fastna.

RÖSTA: Bör man dela ut gratis sprutor till narkomaner?

Thomas Johansson har missbrukat narkotika i 38 år men är sedan två år tillbaka fri från missbruket. Främst har det handlat om amfetamin och han har själv erfarenhet av sprutor i samband med det.

Han drabbades själv av Hepatit C och Gulsot och har sett dem som drabbats av HIV men tycker ändå inte att sprututbytesprogrammet är rätt väg att gå.

– Främst vill jag att det ska vara svårt för ungdommar att komma åt sprutor som de kan börja missbruka med. Det ska givetvis vara svårt för dem att få tag på sprutor, säger han.

Hittills har sex kommuner i landet infört programmet; Lund, Malmö, Kristianstad, Helsingborg, Kalmar och Stockholm. Thomas Johansson menar att programmet inte har någon större betydelse när det kommer till att få tag i nya sprutor.

– Man fixar sprutor ändå. Det finns massor av sätt, bland annat finns det läkare som delar ut det även om det är förbjudet, säger han.

Thomas Johansson menar att det även är farligt eftersom en del kan dra nytta av att de får sprutor och kan sälja dessa vidare. Ett sprututbytesprogram underhåller missbruk, menar han.

– Man borde lyssna på missbrukare som slutat och inte de som är mitt uppe i det, säger han.