Dgermanpriset till Göran Palm

Författaren och poeten Göran Palm tilldelas Stig Dagermanpriset 2005.

Han får priset för, som det heter, ”ett författarskap som fördjupar och utvidgar det fria ordets räckvidd och som låter oss höra aldrig tidigare hörda röster”.

Göran Palm har skrivit diktverk och debattböcker och gav i vintras ut den fjärde och sista delen av sin bokserie ”Sverige. En vintersaga”, som är skriven på blankvers.