Kvinnorna tar över skogen

Att jobba i skogen har alltid varit en syssla för männen. Men i framtiden ska kvinnorna få större inflytande över skogsskötseln. Det hoppas i alla fall Ingrid Johansson från Värsås som är med och anordnar en kurs för kvinnliga skogsägare. - Kvinnor ser skogsskötsel som mer än bara en ekonomisk angelägenhet. Därför tror jag skogen mår bättre av kvinnans bredare perspektiv, menar hon.