Internt uppror inom Socialdemokratin

En djup spricka i socialdemokratin vidgar sig när 61 tunga socialdemokrater runt landet idag går till attack mot partiets kärnkraftspolitik och eftergifter gentemot miljöpartiet. ”Även om kärnkraften är en hjärtefråga för miljöpartiet så får vårt parti inte använda felaktiga eller vilseledande motiveringar för en politiskt styrd avveckling av kärnkraften, skriver de protesterande socialdemokraterna på Dagens nyheters debattsida.