Förskollärarbrist i länet

Det är brist på förskollärare i Sörmland och det blir allt svårare för arbetsgivarna att få tag på utbildad personal. En av anledningarna är att det helt enkelt är för få som söker till förskollärarutbildningen, det säger Margarethe Henryson ordförande för lärarförbundet i Eskilstuna.