Rivningsfärdig skolbyggnad blir kvar

Nu är det klart att Säveskolans gamla huvudbyggnad, det så kallade F-huset, kommer att fortsätta användas för undervisning. Detta trots att Gotlands kommun dömde ut huset som rivningsfärdigt för tio år sedan.

Beslutet har fattats av kommmunens barn- och utbildningsnämnd.

- Vi kommer att ha betydligt färre elever i huset än tidigare, vilket gör att arbetsmiljön fungerar tills vi skapat bättre ventilation i huset, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Brittis Benzler.