Sveriges och Danmarks försvar närmar sig varandra

1:49 min

Ett fördjupat försvarssamarbete mellan Sverige och Danmark verkar vara på gång. I december beslutade den svenska regeringen att utreda ett närmre samarbete med Danmark. Nu föreslår ländernas försvarsmakter bland annat ett ökat utbyte av hemlig information.

– Regeringsbeslutet handlar om att se över hur det bilaterala samarbetet kan utvecklas. Det handlar om hur man på marin- respektive flygvapensidan kan öka informationsutbytet men också om hur vi kan få bättre tillgång till varandras territorialvatten och luftrum, säger försvarsminister Peter Hultqvist (S).

Peter Hultqvist (S) betonar att det utökade samarbetet mellan Danmark och Sverige gäller fredstid. Det här innebär en skillnad mot det utökade samarbetet mellan Sverige och Finland, som presenterades i januari. Det svensk-finska samarbetet innehöll bland annat tillfälliga placeringar av svenska förband i Finland och tvärtom.

I en delrapport som Svenska Dagbladet tagit del av föreslår Danmarks och Sveriges försvarsmakter bland annat ökat informationsutbyte mellan länderna och tillgång till varandras marin- och flygbaser för tankning och övning. Det slutliga förslaget kommer att presenteras i slutet av mars.

– För oss handlar det om att stärka försvarsförmågan, säger Dennis Gyllensporre, generallöjtnant och chef för svenska försvarsmaktens ledningsstab.

– Det som sker i vårt närområde aktualiserar och accentuerar vikten av att gå vidare och utveckla vårt bilaterala samarbete med Danmark, säger Dennis Gyllensporre.

– Fördelarna med ett utökat samarbete är att vi får en bättre lägesbild av vad som händer i vårt närområde och dessutom att vi kanske kan lösa en del situationer som kan uppstå, säger Peter Hultqvist (S).

Danmark är ju ett Natoland, skulle ett närmare samarbete med Danmark innebära att Sverige tar ett steg närmre Nato?

– Nej, det har inte alls med det att göra. Det här är ett samarbete mellan grannländer. Att vi samarbetar med nordiska länder eller andra länder runt Östersjön är ett fullkomligt naturligt, korrekt och riktigt förhållande. Allt annat vore konstigt, säger försvarsminister Peter Hultqvist (S).