Örnen i Mälardalen mår relativt bra

2:39 min

Igår genomfördes årets traditionella örnräkning runt Mälaren och Hjälmaren. I år observerades 143 örnar jämfört med 113 förra året. Örnarna mår relativt bra i Mälardalen, säger Sten Ullerstad, projektledare för örnräkningen. 

--Eftersom örnarna och människan är högst upp i näringskedjan så mår väl örnarna och vi bra miljömässigt än så länge. Det är väl den enkla slutsatsen man kan dra, säger Sten Ullerstad, projektledare för örnräkningen. 

Örnräkningen skedde i 28 kommuner i fem län i Mälarområdet, med 89 bemannade räkningsplatser och genomfördes av en rad ornitologiska föreningar och lokala avdelningar i Naturskyddsföreningen.

Antalet örnar som observerades i år var fler än förra året, men färre än både 2012 och 2013 då det var 198 respektive 176. 

Örnen i Mälardalen mår relativt bra, men det finns "nya miljöhot", som flamskyddsmedel och medicinrester i sjöar och vattendrag.

– Det kommer en massa nya saker. Vi vet ju inte hur medicinrester påverkar fiskarna som örnarna tar. Det har ingen riktigt forskat på än, säger Sten Ullerstad.

I år observerades 143 örnar jämfört med 113 förra året. Det indikerar att örnen mår relativt bra, säger Sten Ullerstad som är bekymrad för att en breddad farled i Mälaren kan påverka örnen negativt. 

– Jag är lite orolig för vad det kan komma upp för miljögifter och skräp när man ska bredda farleden i Mälaren och sedan har vi ju ett annat problem och det är exploateringen av sjönära områden där det kan finnas havsörn och fiskgjusar och där det finns stora träd som skogsindustrin vill lägga vantarna på och ha till timmer. Det behövs ju stora träd som örnarna använder som bon.

Fältstationen Rördrommen uppger att isförhållandena var olika inom det området där örnar räknades. Sämst isförhållanden hade den östra delen av Mälaren, vilket påverkade antalet observerade örnar där.

På en plats i Strängnäs kommun bedrevs nyligen fiske från båt medan yrkesfiskarna på ön Valen i Hjälmaren tog upp de sista näten två dagar före örnräkningen. Ett stort antal vindsurfare var också ute på isen vilket påverkade möjligheten att se örn.

Det blir troligen en ny örnräkning i början av mars nästa år. Beslut tas inom ett par veckor.

Örnräkningen har genomförts årligen ända sedan 1999, men i större omfattning sedan 2001. Antalet örnar är en indikator på tillståndet i naturen.

Fördelningen antalet örnar 2015. Resultatet för 2014 inom parantes):
Hjälmaren 59 (20)
Västra Mälaren 48 (45)
Östra Mälaren 24 (43)