Hundskolan i konkurs

Hundskolan i Sollefteå beslöt i går att ansöka om konkurs. I ett halvår har styrelsen försökt rädda verksamheten som haft dålig likviditet men nu är pengarna slut.
Sedan Iriskoncernen, som ägs av Synskadades stiftelse, tog över Hundskolan har den gått med cirka 15 miljoner kronor i förlust. I höstas förvärrades situationen ytterligare. Förlusterna beror till stor del på att satsningen på minhundar kostat mycket pengar. Behovet av minhundar i världen är i princip obegränsat men trots att svenska staten är intresserad så har beställningarna på minhundar varit för få. Hundskolan har funnits sedan 1936 och har 50 anställda, 35 av dom i Sollefteå.