Färre skadas i lumpen

Allt färre värnpliktiga skadade sig under sin tjänstgöring förra året och skadorna var dessutom lindrigare än tidigare år.

Enligt en preliminär rapport från Försvarets sjukvårdscentrum hade antalet skador som rapporterats in på förbanden under 2004 sjunkit med fyra procent jämfört med 2003, skriver Värnpliktsnytt.

Belastningsskador är fortfarande ett allvarligt problem. Drygt 40 procent av de 76 värnpliktiga som avbröt sin värnplikt förra året gjorde det på grund av överbelastning.

Hörsel- och bullerskador är den vanligaste skadan som anmäls.