Strandad val borta från Hönö

Den döda val som strandat på Hönö forslades under lördagen bort från ön till Tagene-tippen på Hisingen, efter att personal från Naturhistoriska museét tagit prover på den.

Kustbevakningen drog på fredagen valen från badplatsen där den hittades, till Klåva hamn där den skulle ligga i en conteiner över helgen.
Men valen gled ut ur conteiner och fick ligga kvar vid kajkanten över natten .